Operdata Solutions

Notícia destacada 09/10/2017

Eina d'ajuda Facilita_RGPD

Eina d'ajuda Facilita_RGPD

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) comença a aplicar-se el 25 de maig de 2018. Amb la finalitat…

…Veure més

Guia de Seguretat

L'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD), estableix en el seu punt 1 que ''el responsable del fitxer, i, en el seu cas, l'encarregat del tractament, hauran d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural''.

Les mesures d'índole tècnica i organitzativa que els responsables del tractament han d'implantar per garantitzar la seguretat en els fitxers, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i les persones que intervinguin en el tractament de dades de caràcter personal.

Entre aquestes mesures, es troba:
  -L'elaboració d'un document que recollirà les mesures d'índole tècnica i organitzativa d'acord amb la normativa de seguretat vigent que serà d'obligat compliment pel personal amb accés a les dades de caràcter personal.

Amb l'objecte de facilitar als responsables de fitxers i als encargats de tractament de dades personals la adopció de les mesures de seguretat establertes en el Reglament de la LOPD, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a la seva disposició aquesta 'Guia de Seguretat de Dades' que inclou:

  • Guia Model del Document de Seguretat.
  • Quadre Resum de Mesures de Seguretat.
  • Relació de comprobacions per la realització de l'Auditoria de Seguretat.
 
 

Atenció al client 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Mapa web SGM