Operdata Solutions

Notícia destacada 04/07/2017

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L'AEPD posa en marxa Evalúa, un programa que permet analitzar el grau de compliment de la LOPD. Es tracta d'una…

…Veure més

Guia de Seguretat

L'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD), estableix en el seu punt 1 que ''el responsable del fitxer, i, en el seu cas, l'encarregat del tractament, hauran d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural''.

Les mesures d'índole tècnica i organitzativa que els responsables del tractament han d'implantar per garantitzar la seguretat en els fitxers, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i les persones que intervinguin en el tractament de dades de caràcter personal.

Entre aquestes mesures, es troba:
  -L'elaboració d'un document que recollirà les mesures d'índole tècnica i organitzativa d'acord amb la normativa de seguretat vigent que serà d'obligat compliment pel personal amb accés a les dades de caràcter personal.

Amb l'objecte de facilitar als responsables de fitxers i als encargats de tractament de dades personals la adopció de les mesures de seguretat establertes en el Reglament de la LOPD, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a la seva disposició aquesta 'Guia de Seguretat de Dades' que inclou:

  • Guia Model del Document de Seguretat.
  • Quadre Resum de Mesures de Seguretat.
  • Relació de comprobacions per la realització de l'Auditoria de Seguretat.
 
 

Atenció al client 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Mapa web SGM