Operdata Solutions

Notícia destacada 04/07/2017

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L'AEPD posa en marxa Evalúa, un programa que permet analitzar el grau de compliment de la LOPD. Es tracta d'una…

…Veure més

Legislació

Actualment, les lleis vigents més rellevants de l'AEPD corresponen a:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Veure Legislació Estatal
Veure Legislació Autonòmica

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

 
 

Atenció al client 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Mapa web SGM