Operdata Solutions

Notícia destacada 04/07/2017

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L’AEPD posa en marxa Evalúa

L'AEPD posa en marxa Evalúa, un programa que permet analitzar el grau de compliment de la LOPD. Es tracta d'una…

…Veure més

Inscripció de Fitxers

Seran objecte d'inscripció en el Registre General de Protecció de Dades:

  • Els fitxers de les Administracions Públiques.
  • Els fitxers de titularitat privada.
  • Les autoritzacions de transferències internacionals de dades de caràcter personal amb destí a països que no prestin un nivell de protecció equiparable al que presta la LOPD.
  • Els codis tipo.
  • Les dades relatives als fitxers que siguin necessaris per l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Per realitzar l'inscripció inicial del fitxer i, en el seu cas, la posterior modificació o supressió de l'inscripció, es troba disponible el Formulari Electrònic NOTA (titularitat pública i titularitat privada) a través del que hauran d'efectuar-se les sol·licituds d'inscripció de fitxers en el Registre General de Protecció de Dades.

Així mateix, permet notificar de forma simplificada, els fitxers de titularitat privada de comunitats de propietaris, clients, pacients, gestió escolar, nòmines, recursos humans i videovigilància i els de titularitat pública de recursos humans, gestió del padró, gestió econòmica o control d'accés.

Sobre el responsable del tractament recauen els principals deures establerts per la LOPD i li correspon vetllar pel compliment de la Llei en la seva organització. Entre altres ha de:

  • Inscripció de fitxers: notificar els fitxers davant del Registre General de Protecció de Dades, per a que procedeixi a la seva inscripció.
  • Qualitat de les dades: asegurar-se de que les dades siguin apropiades i precisses, obtingudes legalment i legítimament i tractats de manera proporcional a la finalitat pel que van ser recaptats.
  • Deure de guardar secret: garantitzar el compliment dels deures de secret i seguretat.
  • Deure d'informació: informar als titulars de les dades personals en la recollida d'aquestes. Obtenir el consentiment pel tractament de les dades personals.
  • Atenció dels drets dels ciutadants: facilitar i garantitzar l'exercici dels drets d'oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació. Assegurar que en les seves relacions amb tercers que li presten serveis, que comportin l'accés a dades personals, es compleixi el disposat en la LOPD.

PER CONÈIXER AMB MÉS DETALL L'INSCRIPCIÓ DE FITXERS, NO DUBTI EN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES operdata@operdata.es

 
 

Atenció al client 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Mapa web SGM